Opłata miejscowa (opłata za pobyt)

Zasadniczo opłatę tę ponoszą osoby, które nie są zameldowane w gminie i które przebywają odpłatnie w gminie nie dłużej niż 60 kolejnych dni kalendarzowych u indywidualnego usługodawcy. Podstawą opłaty pobytowej jest liczba dni pobytu, z wyjątkiem dnia rozpoczęcia pobytu. Wysokość opłaty za pobyt wynosi maksymalnie 50 CZK. Zalecamy sprawdzenie konkretnej wysokości opłaty w odpowiedniej gminie. Płatnikiem opłaty pobytowej jest podmiot świadczący usługi zakwaterowania (wynajmujący), który jest zobowiązany do pobrania opłaty od podatnika – osoby zakwaterowanej. Wynajmujący jest również zobowiązany do prowadzenia ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej, w której odnotowuje datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu, imię, ewentualnie imiona i nazwisko osoby zakwaterowanej oraz jej miejsce zameldowania lub podobnego miejsca za granicą, datę urodzenia, numer i rodzaj dowodu tożsamości osoby zakwaterowanej oraz wysokość pobranej opłaty lub przyczynę zwolnienia z opłaty. Wpisy do księgi ewidencyjnej muszą być prowadzone prawidłowo, całkowicie, jednoznacznie, jasno, zrozumiale, w sposób gwarantujący trwałość wpisów i muszą być ułożone sekwencyjnie z punktu widzenia czasu. Zawsze zalecamy sprawdzenie wystąpienia obowiązku uiszczania opłat miejscowych we właściwym urzędzie gminy lub innym właściwym organie samorządu terytorialnego.
Cookies. Ty wiesz, co zrobić, aby ten pasek Ci nie przeszkadzał.
Ta strona korzysta z plików cookie. Potwierdź swoją zgodę na używanie wszystkich plików cookie, klikając „Zgadzam się”. Jeśli chcesz zmodyfikować ustawienia, kliknij „Zapisz ustawienia”. Więcej informacji na temat stosowania plików cookie znajdziesz tutaj.
Campu wykorzystuje 4 rodzaje kategorii plików cookie:
1. Techniczne pliki cookie
Techniczne pliki cookie zapewniają funkcjonowanie strony internetowej. Bez nich po prostu by nie działała. Bez nich nie dokonasz rezerwacji, a zatem nigdzie nie uciekniesz.”
2. Analityczne pliki cookie
Analityczne pliki cookie pomagają nam zbierać anonimowe informacje o ruchu i interakcjach z treściami na stronie internetowej, dzięki czemu możemy poprawić komfort użytkowania.
3. Spersonalizowane pliki cookie
Spersonalizowane pliki cookie pozwalają stronom internetowym zapamiętać Twoje preferencje i zapewnić Ci odpowiednie treści i oferty.
4. Reklamowe pliki cookie
Reklamowe pliki cookie służą do śledzenia Twoich działań online i dostosowywania reklam tak, aby były dla Ciebie istotne i interesujące.